Muziekscholen in de provincie Friesland

Naar de site van "Pol for Music"


AKKRUM
Muziekschool Boarnsterhim
Telefoon (0566) 65 13 87 Fax (0566) 65 13 87
Internet www.muziekschool.net

BOLSWARD, FRANEKER, HARLINGEN, BALK, KOUDUM EN WORKUM
Ritmyk - Sintrum foar Keunst yn Fryslân
Centrum voor de Kunsten
Telefoon (0515) 54 82 66 Fax (0515) 54 82 60
Email: info@ritmyk.nl
Internet: www.ritmyk.nl

BUITENPOST
Streekmuziekschool 'De Waldsang'
Telefoon (0511) 54 16 16

DOKKUM
Opus 3 Centrum voor muziek in Noordoost Friesland
Telefoon (0519) 29 26 02
Email: info@opus3.nl
Internet: www.opus3.nl

DRACHTEN
Centrum voor de Kunsten De Meldij
Telefoon (0512) 51 42 93 Fax (0512) 51 39 55

FRANEKER
De Koornbeurs
Telefoon (0517) 396363

GORREDIJK
Opsterlandse Muziekschool
Telefoon (0513) 46 86 26 Fax (0513) 46 86 66
Email: Oms@Inn.nl

HARLINGEN
Muziekschool De Noordwester
Telefoon (0517) 41 38 82

HEERENVEEN
Centrum voor de Kunsten a7
Telefoon (0513) 46 81 58
Internet www.centrumvoordekunstena7.nl

JOURE
Stichting voor KV 'It Toanhus'
Telefoon (0513) 41 75 55
Email:admin@toanhus.nl
Internet www.toanhus.nl

LEEUWARDEN
PARNAS Centrum voor de Kunsten
Telefoon (058) 212 49 09 Fax (058) 212 40 09
Email:info@parnas.nl

LEEUWARDEN
Keunstwurk
Telefoon (058) 2343434

SNEEK
Muziekschool voor Sneek en Wymbritseradiel
Telefoon (0515) 43 14 00 Fax (0515) 48 54 20

ST. ANNAPAROCHIE
Muziekschool Het Bildt
Telefoon (0518) 40 29 53