Aanvullende informatie over "Ceremonies of Sound".

Aan de linkerkant staat het citaat en de vertaling daarvan. Als je op de auteur of bron klikt, ga je het internet op voor aanvullende informatie.
Als je op de foto klikt, krijg je de foto op groot formaat te zien.
Aan de rechterkant staat een beschrijving van het stuk.Joik

For certain is death for the born
And certain is birth for the dead;
Therefore over the inevitable
Thou shouldst not grieve.

Bhagavad Gita

Want dood komt even zeker tot datgene wat geboren is,
als geboorte tot datgene komt wat dood is.
Treur daarom niet om wat onvermijdelijk is.

chedel Een Joik is een gezang uit Lapland waarin de beslommeringen van alle dag bezongen worden. Het wordt daarom ook wel de Laplandse Blues genoemd. In deze Joik zingt een anonieme Laplandse zanger met begeleiding van een Afrikaanse duimpiano, de Kalimba. Het gezang mondt uit in een overgang, waarna Sephardische blokfluitmuziek uit middeleeuws Portugal in een duo met een cello deze Joik besluiten.
Rumbak/Ladakh/Noord-India, Foto Auke Pol

Guru Tusti

Once freedom lights its beacon in a man's heart, the gods are powerless against him.

Jean Paul Sartre (1905-1980)
Wanneer in een mensengeest eenmaal de vrijheid is losgebroken, hebben de goden er geen vat meer op.


Quand une fois la liberté a explosé dans une âme d'homme, les Dieux ne peuvent plus rien contre cet homme-lâ.

Gamalan Guru betekent leraar. Guru Tusti was mijn leraar in Bali, die mij de beginselen van het Gangsa spelen heeft bijgebracht. Een Gangsa is een Balineese metalofoon, die in Gamalans, de Indonesische orkesten, gebruikt wordt. Het stuk begint met een exposé van het tonenmateriaal die in de Balineese Gamalanmuziek gebruikt wordt. Een Indiaase Shivafluit speelt hiermee een mijmerende melodie, die uitmondt in een gamalanbegeleiding, waarop de melodieën gespeeld worden die Guru Tusti mij geleerd heeft.
Gamalan in Ubud, Bali, Foto Auke Pol

Orakel

In the attitude of silence the soul finds the path in a clearer light, and what is elusive and deceptive resolves itself into crystal clearness.
Our life is a long and arduous quest after Truth.

Mahatma Gandhi (1869 - 1948)
In de hoedanigheid van stilte vindt de ziel het pad in een helder licht en hetgeen wat onduidelijk en bedrieglijk is, wordt helder als kristal.
Ons leven is een lange en moeilijke zoektocht naar de waarheid.

Gamalan Het stuk "Orakel" is geschreven voor de theaterproductie "De woelgeest van Winston", dat in 2004 in Schiedam is uitgevoerd. Het stuk verbeeld onrust en spanning en roept allerlei vragen op, die door een Orakel worden geduid. In dit gedeelte speelt een blaasorkest met een Gamalan.
Het tweede gedeelte is rustig en sereen en is de spreekwoordelijke stilte voor de storm, die nog zou komen in de verdere ontwikkelingen van het theaterstuk.
Boedhawinkel in Bangkok, Thailand, Foto Auke Pol

Visions on a Mountain

This is my simple religion.
There is no need for temples;
no need for complicated philosophy.
Our own brain,
our own heart is our temple;
the philosophy is kindness.

Dalai Lama (1935- )
Dit is mijn simpele religie.
Er is geen behoefte aan tempels;
geen behoefte aan gecompliceerde filosofie.
Onze eigen hersens, ons eigen hart is onze tempel;
de filosofie is vriendelijkheid.

Gamalan Visions on a Mountain begint met Gamalanmuziek afgewisseld met Afrikaanse gezang. Tibetaanse monniken beginnen daarna te zingen, wat een lange tijd als een orgelpunt voortduurt. Hierover klinkt eerst een solo van de Shakuhachi, een Japanse fluit, waarna katholieke monniken met hun gregoriaans gezang harmonieus met hun Tibetaanse collega's samenzingen. Dit is eveneens het geval met het Islamitisch gezang wat een Imam aan het einde ten gehore brengt. Deze gezangen worden vergezeld met korte fragmenten van een Afrikaans kinderkoor, die Visions on a Mountain besluiten.
Woonruimte van Boeddhistische monniken, bij Stok/Ladakh/Noord-India, Foto Auke Pol

Navajo

Most truths are so naked
that people feel sorry for them
and cover them up,
at least a little bit.

Edgar Roscoe Murrow (1908-1965)
De meeste waarheden zijn zo naakt,
dat de mensen zich er voor schamen
en ze bedekken,
op zijn minst een klein beetje.

Vrouw met gebedsmolen Tibetaanse klankschalen vormen een begeleiding, waarbij een meisje van de Navajo Indianenstam uit Noord Amerika verteld over haar leven. Haar leven komt voort uit een verleden van Genocide op haar voorouders gepleegd door Europese kolonisten. Dit wordt schrijnend belichaamd door twee Tibetaanse hobo's.
Onder het geluid van een windorgel van bamboe zingen Pygmeeën over hun leven in de Afrikaanse jungle. Zolang die er nog zal zijn, want hun toekomst is als het verleden van het Navajo meisje. Duister.
Oude vrouw met gebedsmolen in een klooster bij Manali/Noord-India, Foto Auke Pol

Passacaglia

You know quite well, deep within you,
that there is only a single magic, a single power,
a single salvation...
and that is called loving.
Well, then, love your suffering.
Do not resist it, do not flee from it.
It is your aversion that hurts, nothing else.

Hermann Hesse (1877-1962)
Je weet het eigelijk wel, ergens diep in je,
is een eenvoudige magie, een eenvoudige redding...
die liefde genoemd wordt.
Dus, houd van je lijden.
Verzet je er niet tegen, vlucht er niet van weg.
Het is je afkeer die pijn doet. Niets anders.
Vrouw met gebedsmolen Een passacaglia is een oude barokke muziekvorm, waarbij een melodie zich steeds herhaald. Na het intro van een paar pianotonen speelt de cello het thema. In de herhalingen ontspint zich een melodie in de shiva-flute. In de liefelijkheid van de de melodie mengen de Rag-Dun hoorns zich als vriendelijke olifanten, wat uitmond in een harpomspeling. Hierna komt het thema in de altviolen, waarin de mineurkant van het thema belicht wordt.
Een reprise van de shiva-flute en de cello sluiten de passacaglia af.
Gebedsdmolens in het klooster van Thikse/Ladakh/Noord-India, Foto Auke Pol

Amuma

If you can solve your problem,
then what is the need of worrying?
If you cannot solve it,
then what is the use of worrying?

Shantideva
Als je jouw probleem kan oplossen,
waarom is het dan nodig om je er zorgen over te maken.
Als je jouw probleem niet kan oplossen,
wat is dan de zin om je zorgen te maken.

Vrouw met gebedsmolen Na een melodie in de basklarinet uitmondend in een koraal, zingen twee Inuit een prachtige ritmische wisselzang, die het stemmige karakter ervan volledig doet kantelen. Een aboriginal keelzanger maakt hierna een contrapunt bij het stemmig serieuze karakter van een tegenmelodie. De Inuit sluiten samen met de basklarinet het stuk af.
Mekong bij Huay Xai/Laos, Foto Auke Pol

Q

The dust of the dead words clings to thee.
Wash thy soul with silence.

Rabindranath Tagore (1861-1941)
Het stof der dode woorden klampt zich aan U vast.
Was uw ziel met stilte.

Vrouw met gebedsmolen Q gaat over de intensiteit van stilte. Onder een bijna stilstaande klankwolk glijden de lage tonen van de theremin. De sitar leidt een ook weer bijna stilstaand koraal in, waarna dezelfde klankwolk terugkeerd. De theremin krijgt gezelschap van de zingende zaag, die met zijn intensieve toon het stilstaande en stille stuk naar de totale stilte brengt.
Boeddhistisch klooster bij Leh/Ladakh/Noord India, Foto Auke Pol