Pol for Music
D. van Wassenaarstraat 17
3117 PD Schiedam
Tel: 010-426 73 51/06-234 84 775
Email: info@polformusic.nl

Popmuziek, Soundtrack van de tijd

Als docent aan een Popschool en muziekschool ben ik voor mijn leerlingen jarenlang op zoek geweest naar een boek over popmuziek. Vanwege hun grote liefde voor popmuziek is er bij mijn leerlingen grote behoefte aan zo'n boek. Als amateurmuzikanten die popmuziek ten gehore brengen, willen ze graag makkelijk toegankelijke achtergrondinformatie over wat ze spelen. Tijdens mijn zoektocht stuitte ik op tal van prachtige boeken die popmuziek vanuit een sociologische, musicologische, technische of journalistieke visie beschrijven. Een boek dat de visies samenhangend, beknopt en eenvoudig te lezen beschrijft, heb ik echter niet kunnen vinden. Met dit boek wil ik in deze lacune voorzien.
In dit boek belicht ik de popmuziek vanuit verschillende invalshoeken zoals de politiek, jeugdcultuur, maatschappelijke context, techniek en de media en laat ik de onderlinge samenhang zien. Het ontstaan van popmuziekstijlen in een bepaalde tijd vormt het centrale thema. Ik laat zien welke maatschappelijke ontwikkelingen bij het ontstaan van de popmuziekstijlen een rol spelen, hoe jongeren daarop reageren, wat hun verschillende uitingsvormen zijn en wat de invloed is van de techniek, de media en de commercie.
Popmuziek is vooral een product van de jeugdcultuur waarbij verschillende groepen jongeren voortdurend op elkaar reageren. Dat veroorzaakt telkens een golfbeweging in de popmuziek, waarbij de golven van hard en zacht, van agressie en lief zijn voor elkaar, van complexiteit en eenvoud, van idealisme en commercie beurtelings over elkaar heen rollen. Deze golfbeweging drukt zich uit in verschillende muziekstijlen die in dit boek besproken worden.
Het boek start met de wortels van de rock & roll gevolgd door hoofdstukken die telkens een periode van ongeveer tien jaar omvatten. Er is voor deze indeling gekozen, omdat popmuziek vaak per periode van tien jaar benaderd wordt. We hebben het over de 'sixties', 'seventies' etc. Zo'n indeling maakt het ook voor de lezer overzichtelijk. Ik heb het boek beknopt willen houden en daardoor voortdurend moeten uitzoomen. Details zijn daardoor soms uit het zicht verdwenen. Ik heb met dit boek dan ook niet de pretentie alles te behandelen. Daarom zullen sommige fans hun favoriete band niet aantreffen.
Lezen over de achtergronden van popmuziek is leuk, maar het beluisteren en bekijken van popsongs maken dat popmuziek echt gaat leven. In het boek staan talloze voorbeelden die op de site van YouTube te bekijken en te beluisteren zijn.
Popmuziek, Soundtrack van de tijd, is een handzaam boek in A5-formaat, bevat 152 pagina's en kost € 14,-
Kijkt u hier voor een interview.